Kultura Lean w Firmie

Przez: CELean

Ilość miejsc: 10 (0 pozostało)
Dodaj do kalendarza

Data i godzina:

23 marca 2024 09:00 - 14:00

Lokalizacja wydarzenia:

Online, Kraków

Udostępnij nasze szkolenie

Opis

Wprowadzenie odpowiedniej atmosfery i postaw w firmie nakierunkowanych na budowę zgranych zespołów osiągających cele organizacji.

Adresaci szkolenia:

Prezesi, Dyrektorzy Zarządzający i Kierownictwo Najwyższego Szczebla

Korzyści ze szkolenia:

  • Wiedza niezbędna do zbudowania Kultury Lean
  • Prawidłowe określanie Misji, Wizji, Wartości i Postaw w firmie
  • Budowanie odpowiedniej atmosfery w firmie
  • Budowanie zaangażowania poprzez przekazanie odpowiedzialności

Dodatkowe informacje:

  1. Materiały szkoleniowe wraz z planem szkolenia przesyłane są na wskazany w formularzu adres mailowy, po zarejestrowaniu się na szkolenie.
  2. Istnieje możliwość odbycia szkolenia w innym terminie, w przypadku, kiedy zapisana osoba nie będzie mogła uczestniczyć na szkoleniu z przyczyn losowych. Prośbę zmiany terminu należy zgłosić najpóźniej na 24h przed szkoleniem.
  3. Link do szkolenia online otrzymasz 3 dni przed datą szkolenia.

Zapraszamy!

Wydarzenie wygasło