CELEAN

Audyty LEAN

Przeprowadzony audyt Lean umożliwia dogłębną analizę procesów, identyfikację obszarów wymagających ulepszeń oraz wskazanie konkretnych działań usprawniających. Jakie znaczenie dla organizacji oraz jakie dodatkowe korzyści płyną z przeprowadzenia audytu Lean?

Słabość czy siła lidera

ocena aktualnego stanu firmy

Czym jest audyt w firmie?

Audyt firm to systematyczny proces oceny, sprawdzania i analizowania różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawno-finansowymi, standardami branżowymi, politykami wewnętrznymi oraz optymalizacji efektywności i wydajności operacyjnej.

Audyt firm może dotyczyć różnych aspektów działalności, takich jak:

 1. finanse,
 2. zasoby ludzkie,
 3. systemy informatyczne,
 4. procesy produkcyjne,
 5. zgodność z przepisami prawnymi i regulacjami,
 6. zarządzanie ryzykiem,
 7. jakość produktów lub usług,
 8. inne obszary istotne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Jego celem jest zapewnienie rzetelności, transparentności i doskonałości w działaniu organizacji.

Jeżeli:

szukasz nowych możliwości rozwoju,

nie wiesz od czego zacząć,

nie masz zweryfikowanych konkretnych potrzeb,

chcesz poprawić funkcjonowanie firmy,

nie masz zlokalizowanego źródła problemu,

szukasz rozwiązań,

Czym jest audyt Lean?

Audyt Lean to proces oceny i analizy wydajności oraz efektywności operacyjnej w organizacji zgodnie z zasadami i narzędziami Lean Management. Celem audytu Lean jest identyfikacja obszarów do poprawy, eliminacja marnotrawstwa (waste) oraz optymalizacja procesów w celu zwiększenia wartości dla klienta i efektywności działania całej organizacji.

Audyt Lean może obejmować:

 1. analizę procesów produkcyjnych,
 2. analizę procesów usługowych,
 3. przepływu wartości dodanej dla klienta,
 4. analizę procesów logistycznych,
 5. zarządzania zapasami,
 6. zarządzanie łańcuchem dostaw,
 7. zaangażowania pracowników,
 8. procesy administracyjne, obsługa klienta,
 9. zarządzanie jakością,
 10. zarządzanie projektami,
 11. zarządzanie zmianami,
 12. zarządzanie ryzykiem,
 13. kulturę organizacyjną, sprzyjającą zasadom Lean,
 14. ciągłego doskonalenia,
 15. stosowania narzędzi Lean, na przykład takich jak 5S, Kaizen, SMED czy Value Stream Mapping.

Na czym polega audyt Lean?

Główne elementy audytu Lean obejmują:

1. Ocena przepływu wartości: Analiza, w jaki sposób wartość jest tworzona i przepływa przez procesy w organizacji. Celem jest identyfikacja kroków, które dodają wartość dla klienta, oraz eliminacja tych, które są marnotrawstwem.

2. Identyfikacja marnotrawstwa: Badanie procesów w poszukiwaniu obszarów marnotrawstwa, takich jak nadprodukcja, nadmiar zapasów, oczekiwanie, nadmiar przetwarzania, nadmiar ruchu i defekty.

3. Analiza efektywności procesów: Ocena wydajności procesów produkcyjnych, operacyjnych lub administracyjnych z wykorzystaniem narzędzi Lean, takich jak wartość dodana, czas przepływu, wskaźniki jakości i inne.

4. Badanie zaangażowania pracowników: Ocena stopnia zaangażowania pracowników w doskonalenie procesów oraz stosowanie metod Lean w codziennej pracy.

5. Wdrażanie narzędzi Lean: Ocena wdrożenia narzędzi i technik Lean, takich jak 5S, Kaizen, Poka-Yoke, Kanban, Value Stream Mapping itp.

W rezultacie audyt Lean pozwala organizacji zidentyfikować obszary do poprawy i zoptymalizować swoje procesy w celu osiągnięcia większej efektywności, redukcji kosztów, poprawy jakości oraz zwiększenia konkurencyjności na rynku.

Jak audyt może pomóc firmie?

Audyt może pomóc firmie na wiele różnych sposobów, w zależności od rodzaju audytu i obszarów, które są analizowane. Oto kilka sposobów, w jaki audyt może przyczynić się do poprawy działalności firmy:

1. Identyfikacja obszarów do poprawy: Audyt może pomóc w identyfikacji obszarów, które wymagają ulepszeń lub optymalizacji. Poprzez ocenę różnych aspektów działalności firmy, audytorzy mogą zidentyfikować potencjalne problemy lub słabe punkty, które mogą być poprawione.

2. Zwiększenie efektywności operacyjnej: Poprzez analizę procesów biznesowych, zarządzanie zasobami ludzkimi, systemy informatyczne oraz inne obszary działalności firmy, audyt może pomóc w identyfikacji sposobów poprawy efektywności operacyjnej i wydajności.

3. Zoptymalizowanie kosztów: Audyt może pomóc w identyfikacji obszarów, w których firma może zaoszczędzić koszty poprzez eliminację marnotrawstwa, optymalizację procesów, negocjacje z dostawcami, czy lepsze zarządzanie zasobami.

4. Poprawa jakości produktów lub usług: Poprzez audyt procesów produkcyjnych, kontroli jakości, obsługi klienta oraz innych aspektów, audyt może pomóc w identyfikacji sposobów poprawy jakości produktów lub usług oferowanych przez firmę.

5. Zgodność z przepisami i regulacjami: Audyt może pomóc firmie w zapewnieniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi, standardami branżowymi oraz politykami wewnętrznymi, co może zminimalizować ryzyko ewentualnych konsekwencji prawnych lub reputacyjnych.

6. Wsparcie w podejmowaniu decyzji: Wyniki audytu mogą dostarczyć firmie cennych informacji i danych, które mogą być wykorzystane do podejmowania strategicznych decyzji biznesowych oraz planowania długoterminowego rozwoju.

Dlaczego warto wykonać audyt lean?

Audyt może być nieocenionym narzędziem dla firm, pomagającym w identyfikacji obszarów do poprawy, zwiększeniu efektywności i wydajności, zoptymalizowaniu kosztów oraz zapewnieniu zgodności z przepisami i regulacjami.

Dlaczego warto powierzyć audyt CELean?

1. Doświadczenie: Posiadamy doświadczenie w przeprowadzaniu audytów Lean w różnych branżach i organizacjach. Nasza wiedza i umiejętności pozwalają nam zidentyfikować obszary do usprawnienia oraz proponować skuteczne rozwiązania.

2. Skuteczność: Działamy skutecznie, kierując się najlepszymi praktykami Lean. Nasz audyt pozwala zidentyfikować marnotrawstwa i niedoskonałości w procesach, co umożliwia wprowadzenie konkretnych działań usprawniających.

3. Profesjonalizm: Jesteśmy profesjonalną firmą doradczą, która podejmuje się audytów Lean z pełnym zaangażowaniem i rzetelnością. Nasze podejście jest oparte na współpracy z klientem i dostosowane do indywidualnych potrzeb i celów organizacji.

4. Wyniki: Nasze działania mają na celu generowanie konkretnych wyników w postaci poprawy efektywności, redukcji kosztów oraz zwiększenia satysfakcji klientów i pracowników. Dążymy do osiągnięcia mierzalnych korzyści dla organizacji.

5. Stałe doskonalenie: Nie kończymy na samej diagnozie. Pomagamy naszym klientom we wdrażaniu rekomendacji i monitorowaniu postępów, aby zapewnić trwałe doskonalenie i ciągłą poprawę w organizacji.

Szkolenia

Zapoznaj się z ofertą naszych szkoleń

Lean w produkcji małoseryjnej i wieloasortymentowej

Organizacja procesów produkcyjnych.

TPM – Total Productive Maintenance

To kompleksowe podejście do utrzymania maszyn w najwyższej sprawności.

5S

Pięć kroków do efektywnych stanowisk pracy.

SMED – Single Minute Exchange of Die

Jest zbiorem technik i narzędzi umożliwiających skracanie czasów przezbrajania.

TWI – Training Within Industry

Program rozwoju umiejętności.

Zarządzanie przez wizualizację

Wprowadzenie standardów i komunikacji bez użycia słów.

VSM – Value Stream Mapping (mapowanie strumieni wartości)

Narzędzie do wizualizacji przepływu strumienia wartości pozwalające na identyfikację elementów do poprawy w procesie.

System motywacyjny CELean

Narzędzie do integracji i motywacji wszystkich pracowników w firmie do osiągnięcia wspólnych celów.

Szkolenie Kaizen

Dosłownie tłumacząc „Dobra Zmiana”, jest to narzędzie do uwolnienia innowacji poprzez warsztaty i systematyczne podejście do...

Hoshin Kanri

Kierunek zarządzania, czyli systematyczny proces planowania i osiągania celów poprzez rozwinięcie strategii organizacji na wszystkich...