Szkolenie Kaizen

Przez: CELean

Ilość miejsc: 10 (6 pozostało)
Dodaj do kalendarza

Data i godzina:

25 maja 2024 09:00 - 13:00

Lokalizacja wydarzenia:

Online, Kraków

Udostępnij nasze szkolenie

Opis

Gotowi na rewolucję w efektywności? Odkryj potęgę Kaizen – szkolenie, które zmienia sposób, w jaki myślimy o doskonaleniu procesów. Przyłącz się do naszej misji ciągłego doskonalenia i przekształć swoją organizację na lepsze!

Kaizen dosłownie tłumacząc „Dobra Zmiana”, jest to narzędzie do uwolnienia innowacji poprzez warsztaty i systematyczne podejście do usprawnień.

Adresaci szkolenia:

Wyższa i średnia kadra kierownicza oraz pracownicy z problematycznych obszarów firmy.

Czym jest szkolenie z Kaizen?

Szkolenie Kaizen to intensywny program rozwijający umiejętności związane z doskonaleniem procesów i ciągłym usprawnianiu miejsca pracy. Skupia się na zasadach ciągłego ulepszania, eliminacji marnotrawstwa oraz zaangażowaniu pracowników we wprowadzanie pozytywnych zmian.

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?

Metody Kaizen są odpowiednie dla firm z różnych branż, od produkcji po usługi, a także dla organizacji działających w sektorze publicznym.

Szkolenia Kaizen są przeznaczone dla osób na wszystkich szczeblach organizacji, począwszy od pracowników operacyjnych, przez liderów zespołów, aż po kadry zarządzające.

Bez względu na branżę i zajmowane stanowisko, system Kaizen skupia się na doskonaleniu procesów, eliminacji marnotrawstwa i zwiększaniu efektywności, co czyni je atrakcyjnym dla firm dążących do poprawy wyników operacyjnych i zwiększenia zaangażowania pracowników.

Kiedy potrzebujesz szkolenia Kaizen?

Potrzeba szkolenia Kaizen może pojawić się w różnych sytuacjach, takich jak:

1. Kiedy firma pragnie zwiększyć efektywność operacyjną i konkurencyjność na rynku.

2. Kiedy występują problemy z jakością produktów lub usług.

3. Kiedy organizacja chce zmniejszyć koszty.

4. Kiedy istnieje potrzeba zwiększenia zaangażowania pracowników.

5. Kiedy firma stawia sobie za cel poprawę procesów biznesowych i skrócenie czasu dostarczenia produktów lub usług klientom.

Plan szkolenia z Kaizen

Szkolenie Kaizen obejmuje następujące elementy:

1. Wprowadzenie do koncepcji Kaizen: Wyjaśnienie, czym jest system Kaizen i dlaczego jego zastosowanie jest tak ważne dla organizacji.

2. Zasady Kaizen: Szczegółowe omówienie zasad Kaizen, takich jak ciągłe doskonalenie, eliminacja marnotrawstwa, zaangażowanie pracowników i podejście oparte na danych.

3. Metody Kaizen: Przedstawienie narzędzi i technik używanych w ramach systemu Kaizen, takich jak 5S, analiza przyczyn i skutków, diagram Pareto, mapa strumienia wartości itd.

4. Praktyczne przykłady: Analiza przypadków z prawdziwego życia, w których zastosowanie zasad Kaizen przyniosło pozytywne efekty i poprawę wyników operacyjnych.

5. Ćwiczenia praktyczne: Uczestnicy mają okazję praktycznie zastosować narzędzia i metody Kaizen w symulowanych scenariuszach lub rzeczywistych przypadkach z ich miejsc pracy.

6. Planowanie działań: Wspólne opracowanie planów działań Kaizen dla konkretnych obszarów w organizacji, które wymagają poprawy.

7. Monitorowanie postępów: Omówienie strategii monitorowania postępów i mierzenia rezultatów po wdrożeniu zmian, aby zapewnić trwałe efekty doskonalenia.

8. Motywacja i zaangażowanie: Dyskusja na temat metod motywowania pracowników do aktywnego uczestnictwa w procesie Kaizen oraz budowania kultury organizacyjnej opartej na ciągłym doskonaleniu.

9. Zakończenie i ocena: Podsumowanie szkolenia, ocena jego skuteczności oraz planowanie ewentualnych kolejnych kroków wdrożenia narzędzi Kaizen w organizacji.

10. Follow-up: Ustanowienie mechanizmów follow-up’u, aby monitorować postępy w realizacji planów działań Kaizen i zapewnić ciągłe doskonalenie w organizacji.

Jakie korzyści niesie za sobą uczestnictwo w szkoleniu?

Dla uczestnika szkolenia, korzyści związane ze szkoleniem Kaizen obejmują:

1. Rozwój umiejętności: Uczestnictwo w szkoleniu Kaizen umożliwia zdobycie nowych umiejętności związanych z doskonaleniem procesów, analizą danych oraz podejmowaniem decyzji opartych na faktach.

2. Zwiększenie wartości zawodowej: Posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu Kaizen może zwiększyć atrakcyjność uczestnika na rynku pracy i przyczynić się do awansu zawodowego.

3. Motywacja do działania: Kaizen promuje aktywne zaangażowanie pracowników w doskonalenie procesów, co może przynieść satysfakcję z osiągania rezultatów oraz motywację do dalszego rozwoju zawodowego.

4. Współpraca i komunikacja: Uczestnictwo w szkoleniu Kaizen sprzyja budowaniu umiejętności współpracy i komunikacji z innymi członkami zespołu, co może przynieść korzyści zarówno w pracy zespołowej, jak i w relacjach międzyludzkich.

5. Możliwość wpływu na organizację: Dzięki zdobyciu wiedzy i umiejętności z zakresu Kaizen, uczestnik może aktywnie uczestniczyć w doskonaleniu procesów w swojej organizacji i mieć wpływ na jej rozwój.

6. Rozwój osobisty: Kaizen promuje ciągłe doskonalenie i samodoskonalenie, co może przyczynić się do rozwoju osobistego uczestnika i zwiększenia jego pewności siebie oraz motywacji do osiągania celów.

7. Satysfakcja z pracy: Efektywnie wdrażane zmiany i ulepszenia procesów mogą przynieść uczestnikowi satysfakcję z poczucia, że wnosi wartość do organizacji oraz przyczynia się do jej sukcesu.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Korzyści dla przedsiębiorstwa ze szkolenia Kaizen obejmują:

1. Zwiększenie efektywności operacyjnej

Poprzez eliminację marnotrawstwa i optymalizację procesów, przedsiębiorstwo może osiągnąć wyższą efektywność w wykorzystaniu zasobów, co przekłada się na oszczędności czasu i kosztów.

2. Poprawa jakości produktów/usług

System Kaizen umożliwia identyfikację problemów jakościowych oraz wprowadzenie skutecznych rozwiązań, co prowadzi do podniesienia jakości oferowanych produktów lub usług.

3. Zwiększenie zaangażowania pracowników

Szkolenie Kaizen angażuje pracowników w proces doskonalenia, zwiększając ich poczucie odpowiedzialności za rezultaty pracy oraz motywację do aktywnego uczestnictwa w ulepszaniu procesów.

4. Budowanie kultury ciągłego doskonalenia

Implementacja zasad Kaizen promuje kulturę organizacyjną opartą na ciągłym doskonaleniu, innowacyjności i otwartej komunikacji, co sprzyja adaptacji organizacji do zmieniających się warunków rynkowych.

5. Zwiększenie konkurencyjności

Dzięki poprawie efektywności, jakości i zaangażowania pracowników, przedsiębiorstwo może zyskać przewagę konkurencyjną na rynku, co przekłada się na wzrost udziału w rynku i większe zyski.

6. Optymalizacja procesów

Kaizen umożliwia analizę i usprawnienie istniejących procesów oraz wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, co pozwala przedsiębiorstwu lepiej dostosować się do zmieniających się potrzeb klientów i rynku.

7. Poprawa relacji z klientami

Dzięki lepszej jakości produktów/usług i bardziej efektywnym procesom, przedsiębiorstwo może zyskać większe zaufanie i lojalność klientów, co przekłada się na długoterminowe relacje biznesowe i pozytywny wizerunek marki.

Dodatkowe informacje:

  1. Materiały szkoleniowe wraz z planem szkolenia przesyłane są na wskazany w formularzu adres mailowy, po zarejestrowaniu się na szkolenie.
  2. Istnieje możliwość odbycia szkolenia w innym terminie, w przypadku, kiedy zapisana osoba nie będzie mogła uczestniczyć na szkoleniu z przyczyn losowych. Prośbę zmiany terminu należy zgłosić najpóźniej na 24h przed szkoleniem.
  3. Link do szkolenia online otrzymasz 3 dni przed datą szkolenia.

Zapraszamy!

Dlaczego warto współpracować z CELean?

Jeśli pragniesz partnera, który nie tylko oferuje rozwiązania, ale także angażuje się w Twoje cele i wspólnie z Tobą dąży do sukcesu, to jesteśmy gotowi być częścią Twojego zespołu. Nasza firma doradcza nie tylko dostarcza usługi, ale przede wszystkim buduje trwałe relacje oparte na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu. Daj nam szansę, byśmy razem mogli doprowadzić Twoją firmę do nowych wysokości. Skontaktuj się z nami już dziś i zacznijmy pracować na Twój sukces!

Rezerwuj teraz

Rodzaj biletu: Ilość biletów: Cena za bilet:
Ilość Ogólnie