CELEAN

SZKOLENIA I KURSY LEAN

CELean przeprowadza następujące szkolenia

Przewodzenie w Firmie dla Rad Nadzorczych i Kierownictwa Najwyższego Szczebla

To umiejętność poprowadzenia Firmy w przyszłość, szukanie nowych szans i skuteczne wykorzystywanie najlepszych z nich.
Dotyczy wizji, ludzi, którzy tę wizję chcą realizować, ale przede wszystkim inicjowania korzystnych zmian.

Kultura Lean w Firmie

Czyli budowa odpowiedniej atmosfery i postaw w firmie nakierunkowanych na budowę zgranych zespołów osiągających cele organizacji.

Hoshin Kanri

Kierunek zarządzania, czyli systematyczny proces planowania i osiągania celów poprzez rozwinięcie strategii organizacji na wszystkich poziomach firmy.

Kaizen

Dosłownie tłumacząc „Dobra Zmiana”, jest to narzędzie do uwolnienia innowacji poprzez warsztaty i systematyczne podejście do usprawnień.

System motywacyjny CELean

Narzędzie do integracji i motywacji wszystkich pracowników w firmie do osiągnięcia wspólnych celów.

VSM – Value Stream Mapping (mapowanie strumieni wartości)

Narzędzie do wizualizacji przepływu strumienia wartości pozwalające na identyfikację elementów do poprawy w procesie.

Zarządzanie przez wizualizację

Wprowadzenie standardów i komunikacji bez użycia słów.

SMED – Single Minute Exchange of Die

Jest zbiorem technik i narzędzi umożliwiających skracanie czasów przezbrajania.

5S

Pięć kroków do efektywnych stanowisk pracy.

TPM – Total Productive Maintenance

To kompleksowe podejście do utrzymania maszyn w najwyższej sprawności.

Szkolenia dedykowane

Są to szkolenia systemowe dobrane do indywidualnych potrzeb klienta.

Zapytaj o termin i miejsce przeprowadzenia interesującego Cię szkolenia otwartego.
Szkolenia zamknięte wykonywane są w siedzibie klienta po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Szkolenia

Zapoznaj się z ofertą naszych szkoleń

Lean w produkcji małoseryjnej i wieloasortymentowej

Organizacja procesów produkcyjnych.

TPM – Total Productive Maintenance

To kompleksowe podejście do utrzymania maszyn w najwyższej sprawności.

5S

Pięć kroków do efektywnych stanowisk pracy.

SMED – Single Minute Exchange of Die

Jest zbiorem technik i narzędzi umożliwiających skracanie czasów przezbrajania.

TWI – Training Within Industry

Program rozwoju umiejętności.

Zarządzanie przez wizualizację

Wprowadzenie standardów i komunikacji bez użycia słów.

VSM – Value Stream Mapping (mapowanie strumieni wartości)

Narzędzie do wizualizacji przepływu strumienia wartości pozwalające na identyfikację elementów do poprawy w procesie.

System motywacyjny CELean

Narzędzie do integracji i motywacji wszystkich pracowników w firmie do osiągnięcia wspólnych celów.

Szkolenie Kaizen

Dosłownie tłumacząc „Dobra Zmiana”, jest to narzędzie do uwolnienia innowacji poprzez warsztaty i systematyczne podejście do...

Hoshin Kanri

Kierunek zarządzania, czyli systematyczny proces planowania i osiągania celów poprzez rozwinięcie strategii organizacji na wszystkich...