CELEAN BLOG

Patologia w biznesie, czym jest i jak ją wyeliminować?

utworzone przez | cze 16, 2021 | Blog | 0 komentarzy

  • $
  • Wpisy
  • $
  • Blog
  • $
  • Patologia w biznesie, czym jest i jak ją wyeliminować?
Patologia w biznesie

Patologia to zachowania łamiące normy społeczne zwłaszcza związane z przemocą w rodzinie, nałogami jak alkoholizm czy narkomania. W biznesie patologia jest związana z nieetycznymi działaniami niszczącymi ludzi i otoczenie, w którym się funkcjonuje zawodowo. Jeżeli nie zareagujemy w odpowiednim momencie, z czasem całe środowisko pracy staje się toksyczne! Dlaczego tak się dzieje?

Przyczyny patologii w biznesie

Opracowano wiele ciekawych teorii na temat przyczyn patologii, aby skutecznie ją eliminować. Jedną z nich jest teoria napięć strukturalnych. Społeczeństwo kładzie nacisk na sukces zawodowy i finansowy, ale ogranicza dostępne środki umożliwiające jego osiągnięcie, co powoduje wzrost napięcia strukturalnego. Wówczas dochodzi do sytuacji, w których taki cel jak sukces zawodowy i finansowy nie może być osiągnięty przez wszystkich w sposób uczciwy. Dlatego wiele osób stara się zrealizować swoje potrzeby sukcesu w sposób niezgodny z etyką zawodową.

Teoria napięć strukturalnych jako przyczynę patologii wskazuje nie jednostkę, lecz struktury społeczne oraz kulturę wpływającą na zachowania jednostek. Idąc głębiej tym tokiem rozumowania, czy struktura organizacyjna i kultura panująca w firmie powoduje powstanie patologii?

Firma czy indywidualne interesy liderów

Bardzo często, gdy zadaje pytania członkom zespołu kierowniczego, otrzymuje odpowiedzi niezgodne z kierunkiem działania firmy, lecz z interesem danego lidera, jego stanowiska, czy jego działu funkcyjnego. Osoby te przeważnie nie mają świadomości, że wprowadzają patologię w organizacji. Uważają swoją postawę za „dobrą”. Jest to wprost wynik niewłaściwie zaprojektowanej struktury organizacyjnej oraz braku prawidłowo określonej misji i wizji Firmy. Liderzy nie identyfikują się z celem firmy tylko swoim, swojego stanowiska lub działu. Dla wielu osób taka postawa jest „właściwa”, czasami nawet „wygodna” szczególnie w kulturze organizacyjnej szukania winnych – tylko, co na tym zyskuje firma? Często w takich organizacjach liderzy poszczególnych działów prezentują „świetne” wyniki swoich pionów, a w skali całej firmy wynik jest bardzo kiepski. Czyli wszystko jest świetne, więc dlaczego jest tak źle?

Ogromną rolę odgrywa tu lider w biznesie. Są pewne elementy działania liderów, które wpływają na pojawienie się patologi w firmie. Informacje o tym, jak powinien działać lider znajdziesz w osobym artykule “Słabość czy siła lidera”

Prawda czy fałsz – pytanie do Prezesa

Jeżeli w organizacji nie ma określonych wartości i postaw patologia bardzo szybko wypiera dobre zachowania. Brak określonych wartości i postaw pozwala na to, że każda postawa może być „dobra” nawet ta najbardziej patologiczna. Największy problem pojawia się wówczas, kiedy liderzy zaczynają bronić swoich interesów kosztem całej Firmy, często niszcząc innych. Jest tutaj przekraczana granica etyki zawodowej oraz moralności. Brak argumentów do obrony status quo powoduje, że zgodnie z teorią napięć strukturalnych część osób nieuczciwymi działaniami dąży do zachowania swoich wpływów, często kłamiąc lub manipulując. Jest takie przysłowie, że kłamstwo przemierzy półświata zanim prawda założy buty.

Dlatego szczególnie Prezesi i liderzy najwyższego szczebla zawsze powinni bazować na faktach, a nie na opiniach. Warto przeprowadzać konfrontację, ponieważ czasami nawet kilku liderów, chcąc obronić status quo działa nieetycznie próbując zdyskredytować osobę dostrzegającą konieczność wprowadzenia zmian. I tu pomocna może być osoba z zewnątrz firmy, zewnętrzny obserwator/mentorPrezes, który bazuje na faktach zawsze dotrze do prawdy, dlatego bardzo istotne jest to, aby opierać się na konkretnych danych w celu podjęcia właściwych działań dla dobra firmy. W niektórych organizacjach poziom patologii rozrósł się do takich rozmiarów, że Prezesi obawiają się podjęcia koniecznych zmian ze względu na to, że patologia objęła dużą część zespołu kierowniczego. Pytają, może lepiej nic nie zmieniać? Szczególnie w sytuacjach, kiedy firma ma dobre wyniki. Pytanie tylko, czy te wyniki rzeczywiście są dobre w porównaniu do możliwości firmy?

Skuteczny i efektywny zespół czy grupa indywidualistów pilnujących tylko swoich interesów

Niestety często liderzy, których wciągnęła patologiczna kultura organizacyjna, tłumią inicjatywy innych, stosują Mobbing bojąc się o swoje posady. Dla własnych korzyści finansowych i swoich działów przy niewłaściwie skonstruowanych systemach premiowych naginają rzeczywistość w efekcie „psując” ludzi, ponieważ pokazują im, że przez nieuczciwe działanie można osiągnąć korzyści finansowe. Taka postawa generuje ukrywanie problemów oraz niszczy zaangażowanie pracowników i w efekcie firmę.

Dlatego warto odnieść teorię napięć strukturalnych wprost do struktury organizacyjnej i kultury panującej w firmie, ponieważ błędy popełniane w tych zakresach są źródłem patologii biznesowych oraz hamulcem rozwoju organizacji. Niestety większość firm nie jest tego świadoma, a jest to klucz do wyeliminowania patologii. Nie zwlekaj z usunięciem patologii z Twojej firmy, trzeba działać od razu. Gdy patologie są już w stopniu zaawansowanym, działaj bezzwłocznie. Jeśli nie wiesz od czego zacząć odezwij się do mnie. Omówimy sytuację firmy i znajdziemy najlepsze rozwiązanie.

Firma to ludzie, warto o tym pamiętać!

 

 

5 2 votes
Article Rating

Tomasz Cepiga

Założyciel CELean, Mentor i praktyk Lean od ponad 17 lat Pomaga firmom osiągnąć sukces pokazując jak prawidłowo przeprowadzać transformacje Lean, ucząc ludzi jak stać się lepszymi liderami, tworząc zgrane i efektywne zespoły, inspirując organizacje do osiągnięcia świetnych wyników